Från 1.790 kr

Cykla Göta kanal med barn, vuxen
1.790 kr
Cykla Göta kanal med barn, barn upp till 12 år
990 kr
Cykelkärra 2 dagar
400 kr
Hjälm 2 dagar
100 kr
Packväska 2 dagar
150 kr
Avbeställningsskydd
150 kr
Om avbeställningsskydd valts ovan, ange samtliga namn i rutan sepparerade med kommatecken.