Resevillkor

Om resenären träffat avtal om avbeställningsförsäkring, har resenären rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än avbeställningsförsäkringen 125:-och expeditionsavgift på 250:- / person.

Följande måste dock vara uppfyllt:
Resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes make/maka eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

Eller om en annan händelse drabbar resenären och är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg. Intyget skall vara oss tillhanda senast 7 dagar efter avbeställningen. Härefter betalas belopp tillbaka till er utan vidare dröjsmål.

Resenären har rätt att avbeställa resan om det sker tidigare än 25 dagar före start. Kostnaden är 250:- * per person i expeditionsavgift.

Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 14 dagar före startdag  är kostnaden 50% av resans pris. Vid avbeställning senare än 14 dagar före startdag skall
resenären betala hela resans pris.

Vid bokning av cykelpaket skall slutbetalningen vara oss tillhanda enligt det datum som framgår på order- bekräftelsen (30 dagar före start).

Betalning sker till BG 5427-8239 (uppge alltid bokningsnumret). Önskar resenären avbeställningsförsäkring skall detta anmälas vid tidpunkten för beställningen av cykelpaketet.

Avgiften för avbeställningsförsäkringen är 125:- / person
Kontakta oss om något känns osäkert eller oklart.

Betalas resan från ert konto som är anslutet till Visa eller Mastercard finns en bra reseförsäkring därigenom, kolla gärna med er bank!

Bokning kan göras på telefon 0501-51133 eller direkt på vår hemsida www.cykelsemester.se

Bokning via hemsidan går ej att göra om det är mindre än sju dagar kvar till startdatum ( gäller vissa paket ). Det går dock bra att göra en bokningsförfrågan eller att ringa oss för att få veta hur det aktuella bokningsläget är.

Bokningen anses bindande när kunden har fått boknings- nummer och färdhandlingar. Undantag vid sen bokning då kanske färdhandlingar erhålls först vid startpunkten.

Kontakta oss om något i bokningen är oklart för er.

När du köper en färdig resa av oss köper du trygghet. Våra färdiga resor har vi satt samman med all vår erfarenhet om resmålen, produkterna och våra kunders erfarenheter till ett färdigt paket. Allt för att du ska få en trevlig resa. Dessutom är du skyddad av rese- garantilagen när du köper en färdig resa.

Mer information om resegarantin hittar du på www.kammarkollegiet.se